Sagstype:

Indtast sagstype her

Sagsnummer:

12345678

Adresse:

Kuldyssen 5, 2630 Taastrup

Matr. nr.:

11 an Høje Taastrup By, Tastrup Nykirke

Areal:

1407 m2

Bebygget areal: 

Produktionsbygning på 532 m2 i grundplan samt  48 m2 kælder.

Ejendomsværdi:

Kr. 2.400.000 heraf grundværdi kr.837.200 pr. 1. oktober 2017.

Beskrivelse:

Markant beliggende ejendom, lige midt på Høje Taastrupvej i Taastrup.

Ejendommen er indrettet til fremstilling af madvarer, idet den nuværende virksomhed primært har haft diner-transportable.

Ejendommen sælges alene som produktionsejendom, således at den nuværende virksomhed ikke indgår i salgsprisen.

For at kunne få overblik over ejendommen, er det vores klare opfattelse, at denne skal beses for at kunne få et klart indtryk af at der kan drives en rationel virksomhed i lokalerne.

Driftsudgifter:

Ejendomsskat til kommunen                                          kr.                  20.427,68

Dækningsafgift erhverv                                                 kr.                 10.438,32

Skadedyrsbekæmpelse                                                 kr.                      150,00

Renovation                                                                    kr.                    4.000,00

Vandafgift                                                                       kr.                  12.982,50

Forsikring ejendom                                                        kr.                   7.318,00

Vedligeholdelse    afsat                                                 kr.                  25.000,00

I alt                                                                                 kr.                 80.316,50

Det bemærkes, at ejendommen er momsregistreret.

Salgspris: 4.300.000 hvilken værdi er baseret på kontant betaling, idet sælger forventer at køber selv forestår finansieringen.

For yderligere oplysninger kontakt ejendomsmægler Arne Vexøe tlf. 43 71 48 82.